Aadress:
Mõisavahe 34b, Tartu 50708

Oleme avatud:
E, T, K, N, R 8:00-18:00

Telefonid:
748 6803
748 6805

E-post:
mpak@mpak.ee

Vastuvõtu üldinfo

Plaanilise töö korraldus tervisekeskuses

* Vastuvõtu aeg peab olema registreeritud

*Palume tulla vastuvõtule täpselt määratud kellaajaks ja läbi registratuuri.

* Ägedate haigusnähtude korral keskusesse sisenemisel ja keskuses viibimise ajal palume kanda maski

* Käte desinfektsioon

* Eelistada võimalusel  kaugkonsultatsiooni

Infomaterjal: Perearst või EMO?

Perearst või EMO vene keeles

Saatekirjade info eesti keeles

Saatekirjade info vene keeles

– Perearsti ja pereõe vastuvõtule tuleb alati registreeruda. Terviseprobleemide korral pöörduda pereõdede telefonidel tööpäeviti 10.00-16.00 (telefoninumbrid on leitavad perearsti vastuvõttude juures). Kui vastuvõtule soovib tulla mitu isikut ühest perekonnast, broneeritakse vastuvõtuaeg igale pereliikmele.

– Ägeda haigestumise korral teeb esmase nõustamise pereõde, vajadusel pakub Teile arsti vastuvõtuaja juba samaks päevaks või annab telefonikonsultatsiooni järgselt aja järgnevateks päevadeks. Palume kiireloomulisest probleemist teada anda võimalikult varakult alates kella 10.00-st.

-E-posti teel registreerumisel palume täpsustada, millise probleemiga soovite vastuvõtule tulla ja lisada võimalikud Teile sobivad ajavahemikud.

Vastuvõtule palume tulla vähemalt viis minutit varem, et jõuaksite käia läbi registratuurist kontaktandmete täpsustamiseks, vajadusel muutmiseks. Seejärel suunatakse Teid kabineti juurde ootealale, kus palume oodata kuni Teid kabinetti kutsutakse.

Kui Te ei saa tulla kokkulepitud ajaks, palume aja tühistada võimalikult varakult, et saaksime seda pakkuda mõnele teisele abivajajale.

– Koduvisiite registreerime sama päeva hommikul kell 8.00-11.00. Palume lühidalt kirjeldada probleemi, mis põhjusel arsti koju kutsute ja olla valmis ütlema täpset aadressi, kontakttelefoni numbrit, trepikoja uksekoodi. Kojukutse vajaduse üle otsustab perearst. Koduvisiidid tehakse sama päeva jooksul. Koduvisiidi maksumus on 5€, rasedatele ja alla 2 aastastele lastele tasuta.

– Ravimiretseptide pikendamise tellimusi saab esitada telefoni teel, e-posti teel (üldpost mpak@mpk.ee, arstide-õdede e-posti aadressid on leitavad vastuvõtuaegade juures) või kohale tulles esitada tellimus registratuuri. Olge valmis Teie kontaktandmete täpsustamiseks (telefon, e-posti- ja elukoha aadress, töö- või õppeasutus), soovime teada täpset ravimi või toimeaine nimetust. Retseptid kirjutatakse digitaalselt sama päeva õhtuks või järgmise päeva jooksul, oleneb tellimise ajast ja perearsti vastuvõtu ajast.

Ravi muutmise- ja määramise sooviga palume registreeruda arsti vastuvõtule või helistada arstile telefonikonsultatsioonide ajal. Krooniliste haiguste puhul peaks vähemalt kord aastas käima arsti vastuvõtul.

– Igal perearstil ja õel on telefonikonsultatsiooni ajad, mis on mõeldud tervisealaste probleemide lühidaks käsitluseks. Et telefonikonsultatsioonide aega saaks kasutada võimalikult rohkem patsiente, palume esitada oma probleem konkreetselt ja lühidalt. Kui Teie probleem nõuab pikemat käsitlust, on vaja registreeruda arsti vastuvõtule.

Kutsekoolidesse astujate tõendid – üldiselt nõutakse kooli poolt tervisetõendit, mis kinnitab või lükkab ümber noore sobivuse teatud elukutse õppimiseks, on ka koole, kes nõuavad väljavõtet tervisekaardist. Eesti Perearstide Selts juhib tähelepanu sellele, et perearst ei ole pädev väljastama tõendit, mis kinnitaks või lükkaks ümber inimese sobivuse teatud eriala jaoks. Perearsti pädevuses ei ole erinevate erialadega kaasnevate riskide hindamine, Eesti Vabariigis saavad sellist sobivust hinnata vaid töötervishoiuarstid. Vastavalt andmekaitseseadusele kuulub inimese terviseinfo delikaatsete isikuandmete alla ning ühelgi koolil ei ole õigust nõuda väljavõtet õpilase tervisekaardist. Kooliõde saab vajadusel alaealiste laste perioodilise tervisekontrolli kohta käiva info kätte digiloost. Kui õpilase perearst või eelmine kooliõde ei ole digilukku vajalikke läbivaatuse andmeid sisestanud, siis võib tal paluda seda teha.

Juhul, kui ametikooli astujal esineb õppimist mõjutavaid tervisehäireid, peab sellest kooli teavitama õpilane ise (alaealiste puhul lapsevanem/eestkostja).

Eesti Perearstide Selts ei pea vajalikuks asjatute tõendite nõudmisest tulenevat õpilaste jooksutamist.

– Töövõimetuslehti tagantjärele ei vormistata ja ei avata e-posti teel.

Töövõimetust põhjustava terviseprobleemi korral tuleb ühendust võtta perearsti või õega haigestumise päeval või esimesel sellele järgneval tööpäeval, et kokku leppida vastuvõtuaeg.

Traumade või erakorraliste juhtumite korral on perearstil õigus töövõimetusleht kiirabikaardi või Erakorralise Meditsiini osakonna patsiendikaardi alusel avada kahe kalendripäeva jooksul.

Ootamatul põhjusel kokkulepitud ajal vastuvõtule mitteilmumisest tuleb teavitada perearsti või õde, vastasel juhul võib Teie mitteilmumise kvalifitseerida töövõimetuslehe režiimi rikkumiseks ning perearstil on  seadusjärgselt kohustus see märkida töövõimetuslehele.

– Vereanalüüsidele palume tulla söömata-joomata, kuid sama päeva hommikul võib juua vett. Uriini- ja väljaheiteanalüüsid palume tuua selleks ettenähtud anumates, mida saab osta ka apteegist.

– Erialaarsti vastuvõtule saatekirja väljastamise aluseks on perearsti otsus.

– E-post on täiendav võimalus saata perearstile infot oma tervise kohta ning vajadusel küsida üldist tervisealast nõu. E-postile püüame vastata kolme tööpäeva jooksul.  E-posti teel ei väljastata ega edastata saatekirju, tõendeid ja ei avata töövõimetuslehti.

Kui e-posti saatja isik ei ole tuvastatav, jätame endale õiguse e-kirja mitte avada ja mitte vastata.

-Väljaspool keskuse tööaega on  erakorraliste terviseprobleemidega võimalus pöörduda kiirabi poole telef 112 või SA TÜ Kliinikumi erakorralise meditsiini osakonda Puusepa 8.  Ööpäevaringselt töötab perearsti nõuandetelefon 1220.

Eesti Tervisekassa e-post: info@tervisekassa.ee ja telef: 16363

Terviseamet kesk@terviseamet.ee

 Ravimifirmasid võtame vastu eelneva registreerimise alusel. Täpsustavaks infoks võtta ühendust registratuuriga või kirjutada üldmeilile mpak@mpak.ee.