Aadress:
Mõisavahe 34b, Tartu 50708

Oleme avatud:
E, T, K, N, R 8:00-18:00

Telefonid:
748 6803
748 6805

E-post:
mpak@mpak.ee

Vastuvõtud

Infomaterjal: Perearst või EMO?

Perearst või EMO vene keeles

Saatekirjade info eesti keeles

Saatekirjade info vene keeles

– Perearsti ja pereõe vastuvõtule tuleb alati registreeruda. Terviseprobleemide korral pöörduda pereõdede telefonidel tööpäeviti 10.00-16.00 (telefoninumbrid on leitavad perearsti vastuvõttude juures). Kui vastuvõtule soovib tulla mitu isikut ühest perekonnast, broneeritakse vastuvõtuaeg igale pereliikmele.

E-posti teel registreerumisel palume täpsustada, millise probleemiga soovite vastuvõtule tulla ja lisada võimalikud sobivad ajavahemikud.

Kontaktandmete täpsustamine – palume enne vastuvõtule pöördumist andmete täpsustamiseks registratuurist läbi käia.

Ägeda haigestumise korral pakub pereõde vajadusel Teile aja juba samaks päevaks, seega palume kiireloomulisest probleemist teada anda võimalikult varakult alates kella 10.00-st.

– Vastuvõtule palume tulla vähemalt viis minutit varem, et jõuaksite käia läbi registratuurist kontaktandmete täpsustamiseks. Seejärel suunatakse Teid kabineti juurde ootealale, kus palume oodata, kuni Teid kabinetti kutsutakse.

Kui Te ei saa tulla kokkulepitud ajaks, palume aja võimalikult varakult tühistada, et saaksime seda pakkuda mõnele teisele abivajajale.

Koduvisiite registreerime sama päeva hommikul kell 8.00-11.00. Palume lühidalt kirjeldada probleemi, mis põhjusel arsti koju kutsute ja olla valmis ütlema täpset aadressi, kontakttelefoni numbrit, trepikoja uksekoodi.

Kojukutse vajaduse üle otsustab perearst. Koduvisiidid tehakse sama päeva jooksul. Koduvisiidi maksumus on 5€, rasedatele ja alla 2 aastastele lastele tasuta.

Ravimiretseptide pikendamiseks saab teha tellimusi telefoni ja e-posti teel või kohale tulles esitada tellimus registratuuri. Palume olla valmis Teie kontaktandmete täpsustamiseks (telefon, e-posti- ja elukoha aadress, töö- või õppeasutus), soovime teada täpset ravimi või toimeaine nimetust. Retseptid kirjutatakse digitaalselt sama päeva õhtuks või järgmise päeva jooksul, oleneb tellimise ajast ja perearsti vastuvõtu ajast. Ravi muutmise- ja määramise sooviga palume registreeruda arsti vastuvõtule või helistada arstile telefonikonsultatsioonide ajal. Krooniliste haiguste puhul peaks ravi õigsuse kontrolliks vähemalt kord aastas käima arsti vastuvõtul.

– Igal perearstil ja õel on telefonikonsultatsiooni ajad, mis on mõeldud tervisealaste probleemide lühidaks käsitluseks. Et telefonikonsultatsioonide aega saaks kasutada võimalikult rohkem patsiente, palume esitada oma probleem konkreetselt ja lühidalt. Kui Teie probleem nõuab pikemat käsitlust, palume registreeruda arsti vastuvõtule.

Kutsekoolidesse astujate tõendid – üldiselt nõutakse kooli poolt tervisetõendit, mis kinnitab või lükkab ümber noore sobivuse teatud elukutse õppimiseks, on ka koole, kes nõuavad väljavõtet tervisekaardist. Eesti Perearstide Selts juhib tähelepanu sellele, et perearst ei ole pädev väljastama tõendit, mis kinnitaks või lükkaks ümber inimese sobivuse teatud eriala jaoks. Perearsti pädevuses ei ole erinevate erialadega kaasnevate riskide hindamine, Eesti Vabariigis saavad sellist sobivust hinnata vaid töötervishoiuarstid. Vastavalt andmekaitseseadusele kuulub inimese terviseinfo delikaatsete isikuandmete alla ning ühelgi koolil ei ole õigust nõuda väljavõtet õpilase tervisekaardist.

Kooliõde saab vajadusel alaealiste laste perioodilise tervisekontrolli kohta käiva info kätte digiloost. Kui õpilase perearst või eelmine kooliõde ei ole digilukku vajalikke läbivaatuse andmeid sisestanud, siis võib tal paluda seda teha.

Juhul, kui ametikooli astujal esineb õppimist mõjutavaid tervisehäireid, peab sellest kooli teavitama õpilane ise (alaealiste puhul lapsevanem/eestkostja).

Eesti Perearstide Selts ei pea vajalikuks asjatute tõendite nõudmisest tulenevat õpilaste jooksutamist.

Töövõimetuslehti tagantjärele ei vormistata.

Töövõimetust põhjustava terviseprobleemi korral tuleb ühendust võtta perearsti või õega haigestumise päeval või esimesel sellele järgneval tööpäeval, et kokku leppida vastuvõtuaeg.

Traumade või erakorraliste juhtumite korral on perearstil õigus töövõimetusleht kiirabikaardi või Erakorralise Meditsiini osakonna patsiendikaardi alusel avada kahe kalendripäeva jooksul.

Ootamatul põhjusel kokkulepitud ajal vastuvõtule mitteilmumisest tuleb teavitada perearsti või õde, vastasel juhul võib Teie mitteilmumise kvalifitseerida töövõimetuslehe režiimi rikkumiseks ning perearstil on  seadusjärgselt kohustus see märkida töövõimetuslehele.

Vereanalüüsidele palume tulla söömata-joomata, kuid sama päeva hommikul võib juua vett. Uriini- ja väljaheiteanalüüsid palume tuua selleks ettenähtud anumates, mida saab osta apteegist.

Erialaarsti vastuvõtule saatekirja väljastamise aluseks on perearstiarsti otsus.

E-post on täiendav võimalus saata perearstile infot oma tervise kohta ning vajadusel küsida üldist tervisealast nõu. E-postile püüame vastata kolme tööpäeva jooksul.  E-posti teel ei väljastata ega edastata saatekirju, tõendeid ja ei avata töövõimetuslehti.

Kui e-posti aadressil millelt kirjutati ei ole saatja isik tuvastatav, jätame endale õiguse e-kirja mitte avada ja mitte vastata.

-Väljaspool keskuse tööaega on  erakorraliste terviseprobleemidega võimalus pöörduda kiirabi poole telef 112 või SA TÜ Kliinikumi erakorralise meditsiini osakonda Puusepa 8.  Ööpäevaringselt töötab perearsti nõuandetelefon 1220.

Eesti Tervisekassa e-post: info@tervisekassa.ee ja telef: 16363

Terviseamet kesk@terviseamet.ee

Ravimifirmasid võtame vastu eelneva registreerimise alusel. Täpsustavaks infoks kirjutada üldmeilile mpak@mpak.ee.